NAZWA:ZESTAW BASIC MONOBLOK z Pompą ciepła typu monoblok typu NIBE F2040 o mocy 12 kW Pompa ciepła

ZESTAWY BASIC MONOBLOK z powietrznymi pompami powietrza zapewniają aż 58 stopni C na zasilaniu systemu grzewczego, przy temperaturze na zewnątrz do minus 20 stopni C . Podstawowy zestaw BASIC MONOBLOK składa się z pompy ciepła F2040-12, podstawowego sterownika SMO 20 oraz pompy obiegowej CPD


Pompy ciepła powietrze/woda typu monoblok
z modulowaną mocą grzewczą. Urządzenie
instalowane na zewnątrz (na utwardzonym
podłożu) zapewnia produkcję ciepła
nawet przy temperaturze powietrza -20°C.

 

Pompa ciepła F2040 może współpracować
z innymi źródłami ciepła, takimi jak
np. kotły elektryczne, olejowe, gazowe.
W celu produkcji ciepłej wody użytkowej
urządzenie wymaga podłączenia zasobnika
c.w.u. (np. NIBE BA-ST 90XX-1FEDC,
NIBE BA-WH), bądź centrali HK 200M ze
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. i zewnętrznym
sterownikiem SMO 20/40 lub
kompaktowej centrali wewnętrznej
NIBE VVM 310/320/500 wyposażonej w sterownik,
w zależności od wielkości zapotrzebowania
na ciepłą wodę użytkową.  

 

Przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepło, istnieje możliwość
połączenia w układzie kaskadowym maksymalnie
8 jednostek F2040.
Pompy ciepła NIBE F2040 zapewniają także komfort cieplny
budynku w okresie letnim dzięki wbudowanej funkcji
chłodzenia aktywnego.

Zobacz kotły z naszej oferty:

Zobacz pozostałe produkty z oferty: