PUKS-G

NAZWA:KOCIOŁ NA BIOMASĘ NIEDRZEWNĄ - PUKS-G


Kotły na biomasę niedrzewną typu PUKS-G są to kotły niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane do spalania węgla kawałkowego, mieszanek węgla i miału, gorszych gatunków węgla oraz suchego (sezonowanego) drewna. Proces palenia regulowany jest termostatycznym regulatorem dopływu powietrza. Rozpalanie rozpoczyna się na ruszcie wodnym.

Kotły PUKSM i PUKSG są unowocześnioną wersją kotłów na biomasę niedrzewną PUKS-G, przystosowane do spalania miału węgla kamiennego.
Wyposażone w wentylator i mikroprocesory regulator sterujący pracą kotła.
Kotły na biomasę niedrzewną dostarczane są w stanie zmontowanym z izolacja cieplną.

Na wyposażeniu kotła znajdują się:

1.Termostatyczny regulator (dla kotłów PUKS-G),
2.Instrukcja obsługi i montażu kotła,
3.Wentylator i mikroprocesory regulator z instrukcją obsługi (dla kotłów PUKSM i PUKSG).

Na obudowie kotła umieszczona jest w sposób trwały i widoczny tabliczka znamionowa, określająca między innymi efektywność energetyczną kotłów na biomasę niedrzewną. Elementy te oraz charakterystyki kotłów zawarte są w instrukcji i stanowią warunki dopuszczające kotły na biomasę niedrzewną do obrotu. Konstrukcja i wykonanie kotłów są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa. Na kocioł udziela się gwarancji.

Kotły na biomasę niedrzewną PUKSM i PUKSG po rozpaleniu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami instrukcji, nie wymagają stałej obsługi. Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi kotła, w której ujęte są informacje dotyczące budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Przeznaczenie kotłów na biomasę niedrzewną.
Kotły na biomasę niedrzewną typu PUKS-G, PUKSM I PUKSG przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopni C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dobór kotłów do instalacji grzewczych.
Podstawą doboru kotłów do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotła PUKS-G powinna być wyższa o 10% a kotły PUKSM i PUKSG o 15-20% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń.

Paliwo:
Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów na biomasę niedrzewną użytkowej typu PUKS-G, PUKSM i PUKSG. Stosowanie gorszych gatunków węgla powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność ok. 20%). Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalenie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotłów.

Opis budowy kotłów

Ogólna budowa kotłów PUKS-G, PUKSM, PUKSG
Korpus kotłów na biomasę niedrzewną wykonany jest z dwóch współcentrycznie ustawionych prostopadłościanów, tworzących miedzy sobą przestrzeń wodną, połączonych rozpórkami wzmacniającymi. Cała konstrukcja wykonana jest z blach stalowych łączonych spawaniem elektrycznym.

Korpus składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane jest w kształcie prostopadłościanu do dołu zamknięte rusztem wodnym. Poniżej rusztu znajduje się szczelnie zamknięty popielnik. Palenisko w przedniej części wyposażone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i zasypowe.

Część konwekcyjna kotła wykonana jest z kanałów umożliwiających przepływ spalin z komory spalania do czopucha i przewodu komina. Konstrukcja kotła umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła poprzez otwory wyczystne. W górnej części kotła umieszczono króciec wody zasilającej a na dole tylnej ściany króciec wody powrotnej. Końcówki króćców są gwintowane (kotły małej mocy) lub kołnierzowe (kotły średniej i dużej mocy). Dla Kotłów na biomasę niedrzewną z króćcami kołnierzowymi dostarczone są dwie szt. półfabrykatów kołnierzy. Wyprowadzenie króćców, czopucha oraz wyczystek klient może uzgodnić przy zamawianiu kotła. W przedniej dolnej części kotła umieszczono króciec spustowy. Przed utratą ciepła drzwiczki paleniskowe zabezpieczone są masą szamotową. Korpus kotła przed położeniem izolacji jest malowany termoodporną farbą podkładową.

Izolacja cieplna wykonana jest z wełny mineralnej umieszczonej w kasetach wykonanych z blach stalowych powlekanych lub malowanych. Ruszt kotła wykonany jest z rur stalowych chłodzonych wodą.
Na stropie Kotła na biomasę niedrzewną przewidziano: króciec 3″ do wkręcenia termomanometru, króciec 1″ lub 3″ do wkręcenia regulatora dopływu powietrza (kotły PUKS-G)

W drzwiczkach paleniskowych wykonano klapkę uchylną służącą do podłączenia regulatora dopływu powietrza (kotły ciepłej wody PUKS-G).

Cechy konstrukcyjne Kotły na biomasę niedrzewną PUKSM i PUKSG
Są to kotły PUKS-G odpowiednio przystosowane do spalania miału węgla kamiennego, wyposażone w mikroprocesorowy regulator oraz wentylator. Zamiast termostatycznego regulatora dopływu powietrza, zastosowano wentylator sterowany mikroprocesorowym regulatorem.

Wentylator umieszczony u góry kotła dostarcza rynną powietrze pod ruszt, a następnie przewodami wyposażonymi w kątowniki, do komory spalania. Pod wentylatorem umieszczona jest przysłona, która otwiera się w chwili uruchomienia wentylatora. Ilość powietrza dostarczana do procesu spalania regulowana jest mikroprocesorowym regulatorem. W komorach spalania nie występują rury pionowe, a czopuchy nie są wyposażone w przepustnicę spalin.

W Kotłach na biomasę niedrzewną użytkowej PUKSM, u góry komory spalania, zastosowano poziome rury wodne, które należy okresowo czyścić przez otwór drzwiczek zasypowych.

W kotłach PUKSG, zamiast pionowych kanałów konwekcyjnych z tyłu kotłów w górnej części komory spalania zastosowano kanały poziome, które okresowo należy czyścić przez otwór wyczystki czołowej a następnie nieczystości usunąć przez drzwiczki popielnikowe.

Kotły na biomasę niedrzewną PUKSM produkowane są w zakresie mocy 12-190 kW, a kotły PUKSG w zakresie 9-190 kW.

W kotłach, producent wprowadza na bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.