NAZWA:Pompa ciepła typu monoblok o modulowanej mocy do 13,0 kW NIBE F2120

Powietrzne pompy ciepła 

NIBE F2120


Nowy typoszereg NIBE F2120 stanowi przełom
w technologii powietrznych pomp ciepła
typu powietrze/woda, osiągając sezonowy
współczynnik efektywności SCOP na tym
samym poziomie, co pompy ciepła solanka/
woda. Seria F2120 to pompy ciepła typu
monoblok, z modulowaną mocą grzewczą i
wbudowaną funkcją chłodzenia aktywnego.
Urządzenia wyposażone są w inwerterową
sprężarkę z technologią EVI (wtrysk pary),
dzięki czemu zapewniają produkcję ciepła
(63oC na zasilaniu systemu grzewczego),
nawet przy temperaturze – 25oC.

 

Pompa ciepła F2120 może współpracować
z innymi źródłami ciepła, takimi jak np. kotły
elektryczne, olejowe, gazowe. Przy wysokim
zapotrzebowaniu do ciepło, istnieje możliwość
podłączenia w układzie kaskadowym,
maksymalnie 8 jednostek F2120. 

 

W celu produkcji ciepłej wody użytkowej urządzenie
wymaga podłączenia zasobnika c.w.u.
(np. NIBE BA-ST 90XX-1FEDC, NIBE BA-WH),
bądź centrali HK 200M z zewnętrznym sterownikiem
NIBE SMO 20/40 lub kompaktowej centrali wewnętrznej
NIBE VVM 310/320/500 z wbudowanym sterownikiem,
w zależności od wielkości zapotrzebowania na
ciepłą wodę użytkową. Przy wysokim zapotrzebowaniu
do ciepło, istnieje możliwość podłączenia w układzie
kaskadowym, maksymalnie 8 jednostek F2120.

 

 

 

Zobacz kotły z naszej oferty:

Zobacz pozostałe produkty z oferty: