NAZWA:Pompa ciepła monoblok TX – 26000 Technix 26 kW

 


POMPA CIEPŁATECHNIX TX-26000 A+++

 

ZAPRASZAMY  DO OBEJRZENIA PROFESJONALNEJ PREZENACJI POMPY CIEPŁA TECHNIX NASZEGO PARTNERA BIZNESOWEGO :

youtu.be/uTmzuVjd5ns
youtu.be/G5eQGl7dzjU
youtu.be/8mp6u8aC7h0


Pompa ciepła typu monoblok
Maksymalny współczynnik COP = 8
Automatycznie regulowana moc grzewcza do 26,0 kW
Proste i intuicyjne sterowanie za pomocą dotykowego, kolorowego panelu 7" marki TECHNIX 

Współpraca z systemem SZTOS marki TECHNIX

Cicha praca do 59 dB
Certyfikat TÜV
Klasa Energetyczna A+++/A++
Napięcie zasilania 230V

Zabezpieczenie C25/ 40A/60


Wymiary:

 

SZEROKOŚĆ   -  mm

WYSOKOŚĆ    -  mm

DŁUGOŚĆ       -    mm

Masa brutto  [kg]

 

                Miejsce instalacji pompy ciepła i uwagi

 • Produkt jest jednostką zewnętrzną pompy ciepła typu monoblok powietrze - glikol.
 • Produkt jest przeznaczony wyłącznie do ustawienia na zewnątrz.
 • Nie wolno instalować pompy ciepła w miejscu, w którym może wyciekać palny gaz.
 • Pompy ciepła nie wolno instalować w miejscu, w którym występuje olej lub gaz korozyjny.
 • Pompę ciepła należy instalować na otwartej i dobrze wentylowanej przestrzeni.
 • Pompa ciepła z każdej strony do ściany lub rury/zbiornika powinna zachować pewną odległość, odległość wylotu powietrza do rury/zbiornika powinna wynosić ≥ 2 m, odległość wlotu powietrza do ściany lub rury/zbiornika ≥ 0,5 m, odległość od dołu do ziemi ≥ 0,5 m, odległość z drugiej strony powinna wystarczyć do instalacji lub naprawy.
 • Pompę ciepła należy zamontować na betonowym lub stalowym wsporniku, a pomiędzy pompą ciepła a podstawą lub wspornikiem należy umieścić podkładkę przeciwwstrząsową. Następnie należy użyć kołków rozporowych, aby zamocować pompę ciepła na wsporniku.
 • Pamiętaj, że rura medium obiegowego musi mieć średnicę ≥DN25 (lub PPR32), a rury muszą być zaizolowane
 • Podczas testowania lub naprawy może być konieczne spuszczenie dużej ilości płynu, a gdy pompa ciepła działa, spływa trochę skroplonej wody.

 

Budowa i zasada działania pompy ciepła TX - 24000
Pompa ciepła TX - 24000 jest konstrukcją typy monoblok składająca się z jednostki zewnętrznej i panelu sterującego.

Zasada działania

Budowa produktu

Podłączenie do instalacji elektrycznej
Przed przystąpieniem do podłączenia pompy ciepła TX - 24000 do instalacji elektrycznej, należy przestrzegać technicznych warunków przyłączeniowych dla podłączania do sieci niskiego napięcia zakładu energetycznego.
Dla napięcia sieci 1-fazowej 230 V musi być zapewniona tolerancja od +10% do -15%.

W przyłączu instalacji elektrycznej do pompy ciepła konieczne jest zastosowanie wyłącznika sieciowego.

Aby podłączyć instalację elektryczną do pompy ciepła, należy odkręcić śrubki z przedniej osłony i następnie osłonę przesunąć w dół i odchylić. Podłączając przewód zasilający do pompy ciepła należy przeprowadzić go przez dławicę w bocznej obudowie pompy i podłączyć do złącza na listwie elektrycznej.

Schemat podłączenia pompy ciepła TX - 24000
Pompę ciepła należy podłączyć do instalacji za pomocą śrubunków o średnicy 1" i nie należy w żadnym przypadku redukować średnicy podłączenia i przepływu!

Podłączenie pompy ciepła do instalacji grzewczej powinno być wykonane zgodnie z normą PN-91/B-02414 - instalacje układu zamkniętego i zalana glikolem.

UWAGA!
Zawór trójdrogowy wraz z siłownikiem TECHNIX należy zamonotować w każdej konfiguracji trybu pracy pompy ciepła z wyjątkiem gdy pompa ciepła pracuje tylko w trybie i układzie tylko BUFOR oraz tylko C.W.U.(tylko grzejemy ciepła wodę użytkową).

Schemat podłączenia pompy obiegowej TECHNIX TX 25/4-7/180 i siłownika zaworu
Aby podłączyć pompę obiegową i siłownik zaworu trójdrogowego Technix do pompy ciepła, należy odkręcić śrubki z przedniej osłony i następnie osłonę przesunąć w dół i odchylić. Podłączając przewody zasilające pompy obiegowej i siłownika zaworu do pompy ciepła należy przeprowadzić je przez dławicę w bocznej obudowie pompy i podłączyć do złącza na listwie elektrycznej.

Montaż panelu sterującego w pomieszczeniu
Panel sterujący powinien być zamontowany w miejscu suchym, osłoniętym od czynników atmosferycznych.

Panel sterujący przytwierdzony jest do obudowy metalowej za pomocą wtopionych w obudowę plastikową magnesów. Aby rozdzielić panel sterujący od obudowy metalowej należy delikatnie podważyć jedną z krawędzi obudowy panelu sterującego i odchylić panel sterujący.

Obudowa metalowa powinna być trwale przymocowana do ściany za pomocą śrub i kołków rozporowych M8 x 50.

Podłączenie panelu sterującego do pompy ciepła
Aby podłączyć panel sterujący do pompy ciepła, należy odkręcić śrubki z przedniej osłony pompy ciepła, następnie osłonę przesunąć w dół i odchylić. Podłączając przewód komunikacyjny panelu sterującego do pompy ciepła należy przeprowadzić go przez dławicę w bocznej obudowie pompy i podłączyć do złącza na listwie płyty sterującej zachowując kolejność i kolorystykę przewodów jak na przedstawionych zdjęciach.

Przeznaczenie pompy ciepła TX - 24000
Pompa ciepła TX - 24000 przeznaczona jest do podgrzewania medium w instalacji centralnego ogrzewania gdzie jako medium grzewcze wykorzystany jest wyłącznie glikol. Przepływ medium grzewczego przez pompę cyrkulacyjną TECHNIX TX 25/4-7/180 na każde 0,75 kW (mocy wejściowej) > 1 m3/h. Pompa ciepła charakteryzuje się ona wysoką wydajnością i żywotnością, a także niskim poziomem hałasu i wibracji. Pompa ciepła może pracować w zakresie temperatur zewnętrznych od - 25÷40°C. Ze względu na różne strefy temperatur średniorocznych w Polsce, zgodnie z normą EN14511-2, COP pompy ciepła TX - 24000 przedstawia się mianowicie:

Tryby pracy pompy ciepła TX - 24000
Sterownik pompy ciepła umożliwia sterowanie różnymi obiegami grzewczymi:

Obsługa panelu sterującego pompy ciepła TX - 24000
Panel sterujący pompy ciepła TX - 24000 składa się ze panelu HMI wyposażonego w kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800 x 480 dpi. Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu regulator pompy ciepła może regulować szeregiem funkcji:

 • Sterowanie pracą pompy CO
 • Sterowanie pracy pompą CWU
 • Sterowanie pompą cyrkulacyjną
 • Sterowanie siłownikiem zaworu trój- lub czterodrogowym
 • Dzięki zastosowaniu portu microUSB możliwa jest aktualizacja oprogramowania.

Po włączeniu urządzenia do zasilania, na ekranie panelu sterującego pojawia się na kilka sekund ekran logowania a następnie ekran główny. Widok ekranu głównego może się zmieniać w zależności jaki tryb pracy pompy ciepła jest aktualnie wybrany.

Wybór trybu pracy pompy ciepła
Tryb pracy pompy ciepła należy wybrać poprzez wybranie naciśnięcie ikony MENU na ekranie panelu a następnie wybrać MENU SERWISOWE. Otworzy się ekran z domyślnym ustawieniem trybu pracy pompy ciepła. Następnie strzałkami w górnym pasku ekranu należy wybrać tryb pracy pompy ciepła odpowiedni dla danej instalacji centralnego ogrzewania.

Nastawa temperatury C.W.U. (ciepłej wody użytkowej)
Poprzez dotknięcie zbiornika C.W.U. na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury C.W.U. oraz histerezy w jakiej ma być nagrzewana woda.

Nastawa temperatury BUFOR
Poprzez dotknięcie buforu na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury buforu oraz histerezy w jakiej ma być on nagrzewany. W tym menu można również wybrać tryb grzania lub chłodzenia.

Nastawa temperatury CWU + BUFOR
Poprzez dotknięcie zbiornika C.W.U. na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury C.W.U. oraz histerezy w jakiej ma być nagrzewana woda a poprzez dotknięcie buforu na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury buforu oraz histerezy w jakiej ma być on nagrzewany.

Nastawa temperatury C.W.U. + Podłogówka
Poprzez dotknięcie zbiornika C.W.U. na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury C.W.U.oraz histerezy w jakiej ma być nagrzewana woda.
Poprzez dotknięcie szarego pola z napisem „TECHIX PODŁ” przechodzi się do menu, w którym ustawia się parametry pracy grupy pompowej tj., temperaturę wody za zaworem oraz ustawienia związane z termostatem. Te same parametry możemy ustawić na sterowniku SZTOS.
Poprzez dotknięcie czarnego pola z temperaturą i strzałkami przechodzi się do menu termostatu, gdzie można ustawić oraz odczytać parametry te same co na termostacie.

Nastawa temperatury C.W.U. + BUFOR + podłogówka
Poprzez dotknięcie zbiornika C.W.U. na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury C.W.U. oraz histerezy w jakiej ma być nagrzewana woda. Poprzez dotknięcie buforu na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury buforu oraz histerezy w jakiej ma być on nagrzewany. W tym menu można również wybrać tryb grzania lub chłodzenia.
Poprzez dotknięcie szarego pola z napisem „TECHIX PODŁ” przechodzi się do menu, w którym ustawia się parametry pracy grupy pompowej tj. temperaturę wody za zaworem oraz ustawienia związane z termostatem. Te same parametry możemy ustawić na sterowniku SZTOS.
Poprzez dotknięcie czarnego pola z temperaturą i strzałkami przechodzi się do menu termostatu, gdzie można ustawić oraz odczytać parametry te same co na termostacie.

Nastawa temperatury C.W.U. + BUFOR + Grzejniki
Poprzez dotknięcie zbiornika C.W.U. na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury C.W.U. oraz histerezy w jakiej ma być nagrzewana woda a poprzez dotknięcie buforu na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury buforu oraz histerezy w jakiej ma być on nagrzewany.
Poprzez dotknięcie szarego pola z napisem „TECHIX C.O.” przechodzi się do menu, w którym ustawia się parametry pracy grupy pompowej tj. temperaturę wody za zaworem oraz ustawienia związane z termostatem. Te same parametry możemy ustawić na sterowniku SZTOS.
Poprzez dotknięcie czarnego pola z temperaturą i strzałkami przechodzi się do menu termostatu, gdzie można ustawić oraz odczytać parametry te same co na termostacie.

Nastawa temperatury C.W.U. + BUFOR + Grzejniki + Podłogówka
Poprzez dotknięcie zbiornika C.W.U. na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury C.W.U. oraz histerezy w jakiej ma być nagrzewana woda a poprzez dotknięcie buforu na ekranie panelu, przechodzi się w menu do ustawienia temperatury buforu oraz histerezy w jakiej ma być on nagrzewany. Poprzez dotknięcie szarego pola z napisem „TECHIX C.O.” przechodzi się do menu, w którym ustawia się parametry pracy grupy pompowej tj. temperaturę wody za zaworem oraz ustawienia związane z termostatem. Te same parametry możemy ustawić na sterowniku SZTOS. Poprzez dotknięcie czarnego pola z temperaturą i strzałkami, znajdującego się nad symbolem grzejnika, przechodzi się do menu termostatu, gdzie można ustawić oraz odczytać parametry te same co na termostacie. Poprzez dotknięcie szarego pola z napisem „TECHIX PODŁ” przechodzi się do menu, w którym ustawia się parametry pracy grupy pompowej tj. temperaturę wody za zaworem oraz ustawienia związane z termostatem. Te same parametry możemy ustawić na sterowniku SZTOS.

Konserwacja i naprawa
Wskazówki dotyczące konserwacji

 1. Jednostka pompy ciepła to wysoce zautomatyzowane urządzenie. Kontrola stanu urządzenia powinna być przeprowadzana regularnie podczas użytkowania. Jeśli jednostka może być konserwowana przez długi czas i efektywnie, jej niezawodność eksploatacyjna i żywotność ulegną nieoczekiwanej poprawie.
 2. Użytkownicy powinni zwracać uwagę na użytkowanie i konserwację tego urządzenia: wszystkie zabezpieczenia w urządzeniu są ustawiane przez producenta, nie reguluj ich samodzielnie.
 3. Zawsze sprawdzaj, czy zasilanie i okablowanie instalacji elektrycznej urządzenia są przytwierdzone i stabilne, czy elementy elektryczne działają prawidłowo, a jeśli to konieczne, napraw je lub wymień.
 4. Zawsze należy sprawdzić poziom medium w instalacji grzewczej, zawór bezpieczeństwa zbiornika wody, regulator poziomu cieczy i urządzenie wylotowe pod kątem prawidłowego działania, aby uniknąć powietrza systemie i zmniejszenia cyrkulacji medium, wpływając w ten sposób na wydajność grzewczą urządzenia, jego działanie i niezawodność.
 5. Urządzenie powinno być czyste, suche i dobrze wentylowane. Powinno się regularnie czyścić (1-2 miesiące) wymienniki ciepła po stronie powietrza, aby utrzymać dobrą wymianę ciepła.
 6. Zawsze sprawdzaj działanie każdego komponentu urządzenia, sprawdź przewód olejowy przy złączu rurowym i zawór gazowy oraz upewnij się, że czynnik chłodniczy nie wycieka z urządzenia.
 7. Nie układaj żadnych śmieci wokół urządzenia, aby uniknąć zablokowania wlotu i wylotu powietrza.
 8. Jeśli przestój urządzenia jest długi, należy spuścić medium grzewcze z orurowania urządzenia, odciąć zasilanie i założyć osłonę ochronną. Przy ponownym uruchomieniu dokładnie sprawdzić system przed uruchomieniem.
 9. Jeśli urządzenie ulegnie awarii i użytkownik nie może rozwiązać problemu, należy skontaktować się z serwisem.
 10. Do czyszczenia skraplacza jednostki głównej, zaleca się użycie gorącego (50°C) kwasu szczawiowego o stężeniu 15%, uruchomienie jednostki z pompą cyrkulacyjną na 20 minut, a na koniec spłukanie wodą z kranu 3 razy. (Zaleca się użyć zawór 3-drogowy poprzez uszczelnienie jednej z dróg korkiem). Nie myć skraplacza korozyjnym roztworem czyszczącym.

Inne problemy i naprawy

 

 

Zanim użyjesz
 Recykling i wymagania środowiskowe

Wszystkie komponenty urządzenia zostały wykonane z materiałów, które nie są szkodliwe dla środowiska. Wznacznej części podlegają one recyklingowi. Materiałów, których nie można powtórnie użyć istnieje możliwość ich utylizacji.
Przy pracach konserwacyjnych lub serwisowych należy przestrzegać ważnych dla środowiska wymagań dotyczących odzysku, wtórnego użycia i utylizacji materiałów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na normy dotyczące czynnika chłodniczego zawartego w układzie freonowym opierając się na:

 • DIN 8960 Czynnik chłodniczy,wymogi
 • DIN EN 378 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła - wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Pompa ciepła TX - 24000 zawiera czynnik chłodniczy R410a. Układ jest hermetycznie zamknięty. Czynnik chłodniczy należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Odzysk czynnika chłodniczego może być przeprowadzony tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

 

 INSTALACJA
 Środki bezpieczeństwa

 • Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem do obsługi części elektrycznej należy odłączyć zasilanie na 1 minutę lub dłużej. Nawet po 1 minucie zawsze mierz napięcie na zaciskach kondensatorów obwodu głównego lub części elektrycznych, a przed dotknięciem upewnij się, że te napięcia są niższe niż napięcie bezpieczne.
 • Rozmiar przewodu zasilającego należy dobrać zgodnie z niniejszą instrukcją. Musi on być uziemiony.
 • Nie wkładać rąk ani nie zasłaniać kratki wylotu powietrza, gdy silnik wentylatora pracuje.
 • Nie dotykaj przewodów elektrycznych mokrymi rękami ani nie ciągnij żadnych przewodów urządzenia.
 • Zabrania się wlewania wody ani innych płynów do urządzenia.
 • Wybierz odpowiedni bezpiecznik i wyłącznik zabezpieczający przed wyciekiem.
 • Nie dotykaj żebra wymiennika ciepła po stronie źródła, może to zranić palec.
 • Jeśli jakakolwiek linka jest luźna lub uszkodzona, wykwalifikowana osoba powinna to naprawić.

 

 

 

Zobacz kotły z naszej oferty:

Zobacz pozostałe produkty z oferty: