NAZWA:KOCIOŁ KLASY PIĄTEJ - PRO 5 - 50KW

 

KOCIOŁ KLASY 5 typ : KWM-PRO 5 MOC 50 KW

* cały palnik i ślimak żeliwny

 

MOC KOTŁA : 50 kW

OGRZEWANE POMIESZCZENIA : 350 m2- 500 m2

Kocioł KLASA 5 ECODESIGN z automatycznym podajnikiem paliwa na eko-groszek

Kotły KLASY 5 ECODESIGN z podajnikiem ślimakowym

 

WYMIARY :

WYSOKOŚĆ KOTŁA                        - 1580 mm

SZEROKOŚĆ ZESTAWU                  - 1600 mm

GŁĘBOKOŚĆ Z CZOPUCHEM        -  1050 mm

PODSTAWA CZOPUCHA                 -  1330 mm

SZEROKOŚĆ SAMEGO KOTŁA      -   660 mm

CZOPUCH OKRĄGŁY                      -    180mm

 

Klasa efektywności energetycznej : C

 

Zalety kotła :

  • Bardzo wysoka wydajność
  • Palnik cały żeliwny
  • Niskie zużycie paliwa
  • Bardzo łatwa obsługa 
  • Inteligentny sterownik z algorytmem PiD
 
 

Kotły KWM-PRO 5 są nowoczesną wersją kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych z regulowanym procesem spalania, opalane węglem asortyment groszek energetyczny. Wyposażone są w automatyczny podajnik i specjalny panik węglowy . Dzięki swym niezwykłym zaletom, pozwalają na bardzo łatwą obsługę, racjonalne i ekonomiczne prowadzeniu procesu spalania.

Przeznaczenie:Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody o temperaturze na wylocie nieprzekraczającej 90 STOPNI C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Kotły typu „KWM-PRO 5”

  • są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru technicznego.
  • należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
  • w standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.
  • spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem „CE”.
  • spełniają wymagania 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PN- EN 303-5: 2012 i EKODESINGU

 

W zestaw wchodzą :

# wymiennik ciepła z kompletną izolacją zbiornik paliwa

# zespól napędowy z podajnikiem ślimakowym

# mikroprocesorowy regulator temperatury wody

# wentylator

# popielnikowy pojemnik na popiół

# instrukcja obsługi kotła, mikroprocesorowego regulatora, układu podającego

 

OPIS KOTŁA :

Kotły typu: KWM-PRO 5 to najnowszej generacja kotłów KLASY 5 z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonych w komorę spalania i kanały konwekcyjne. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. odpowiedni kształt i układ kanałów powoduję redukcję emisji szkodliwy substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN- EN 303-5: 2012 w najwyższej 5 klasie, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie.

OPIS PODAJNIKA :

Podajnik żeliwny paliwa stałego wraz ze zbiornikiem paliwa oraz inteligentnym sterownikiem mikroprocesorowym PiD tworzy automatyczny system podawania paliwa przeznaczony do współpracy z odpowiednio przystosowanym wymiennikiem ciepła – najczęściej kotłem grzewczym zgodnym z normą PN-EN 303-5:2012. Kotły te są przeznaczone do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach handlowych, garażach, budynkach gospodarczych itp.

BUDOWA PODAJNIKA :

Do napędu ślimaka podajnika paliwa służy motoreduktor składający się z zespolonych ze sobą silnika elektrycznego oraz reduktora. Praca silnika regulowana jest inteligentnym  mikroprocesorowym sterownikiem kotła; silnik należy przyłączyć zgodnie ze schematem i instrukcją sterownika kotła.  Podajnik paliwa przeznaczony jest do podawania paliwa z zasobnika umieszczonego obok kotła do palnika retortowego. Funkcję tę spełnia żeliwny ślimak umieszczony w obudowie rurowej. Ślimak otrzymuje moment obrotowy od tulei reduktora, z którą połączony jest poprzez zawleczkę, stanowiącą bezpiecznik przeciążeniowy.

PALIWO I JEGO PRZYGOTOWANIE :

Podstawowym paliwem stosowanym w kotłach KWM-PRO 5 jest standardowo: węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3)

ARGOS PID jest sterownikiem przeznaczonym do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem ślimakowym. Sterownik obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowe oraz pompę cyrkulacyjną.

Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami: a) regulacją temperatury z płynną modulacją mocy b) regulacją procesu spalania

Algorytm PID - posiada on funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się Z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotła to 3% (jest to stan podtrzymania ognia) aż do maksymalnej mocy czyli 100%

Zalety i korzyści z zastosowania sterownika ARGOS PID:

- ekonomia: oszczędność paliwa

- ekologia: niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska

- niska temperatura spalin

- dłuższa żywotność wymiennika

Regulator ARGOS PID dodatkowo posiada :

- czujnik temperatury CO

- czujnik temperatury CWU

- czujnik temperatury podajnika

- przewód zasilający

 

 

Zobacz kotły z naszej oferty:

Zobacz pozostałe produkty z oferty: