• kocioł z podajnikiem 4-14 kw na ekogroszek kwm-sgr 5

NAZWA:KOCIOŁ KLASY PIĄTEJ - KWM-SGR5 4-14KW

KOCIOŁ KLASY 5 typ : KWM-SGR 5 MOC 4-14KW

 

MOC KOTŁA : 14 kW

OGRZEWANE POMIESZCZENIA : 50 m2- 140 m2

Kocioł KLASA 5 ECODESIGN z automatycznym podajnikiem paliwa na eko-groszek

Kotły KLASY 5 ECODESIGN z podajnikiem ślimakowym 

 

 

WYMIARY :

WYSOKOŚĆ KOTŁA                                         - 1300 mm

SZEROKOŚĆ ZESTAWU                                   - 1180 mm

GŁĘBOKOŚĆ Z OTWARTYMI DRZWIAMI        - 1000 mm

SZEROKOŚĆ SAMEGO KOTŁA                         - 500 mm

GŁĘBOKOŚĆ SAMEGO KOTŁA                         - 700 mm

 

Klasa efektywności energetycznej : B

 

 

Przeznaczenie kotłów :

Kotły KWM-SGR5 są nowoczesną wersją kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych z regulowanym procesem spalania, opalane węglem asortyment groszek energetyczny. Wyposażone są w automatyczny podajnik i specjalny panik węglowy . Dzięki swym niezwykłym zaletom, pozwalają na bardzo łatwą obsługę, racjonalne i ekonomiczne prowadzeniu procesu spalania.

Przeznaczenie:Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody o temperaturze na wylocie nieprzekraczającej 90 STOPNI C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Kotły typu „KMW-SGR5”

 • są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru technicznego.
 • należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 • w standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.
 • spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem „CE”.
 • spełniają wymagania 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PN- EN 303-5: 2012 i EKODESINGU
 • w zakresie efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe spełniają wymagania wg klasy B i oznakowane etykietą
 •  

W zestaw wchodzą :

# wymiennik ciepła z kompletną izolacją zbiornik paliwa

# zespól napędowy z podajnikiem ślimakowym

# mikroprocesorowy regulator temperatury wody

# wentylator

# popielnikowy pojemnik na popiół

# instrukcja obsługi kotła, mikroprocesorowego regulatora, układu podającego

 

OPIS KOTŁA :

Korpus wykonany jest w kształcie prostopadłościanu i składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko w przedniej części wyposażone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i popielnikowe. Część konwekcyjna kotła wykonana jest z kanałów wodnych i spalinowych położonych na przemian w układzie poziomym. Konstrukcja kotła umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła poprzez włazy wyczystek z przodu kotła. W dolnej części kotła znajduje się palnik z podajnikiem paliwa wraz z napędem, wentylatorem oraz z boku zbiornik paliwa. W górnej części kotła umieszczono króćce wody zasilającej i pomiarowe a na dole z tyłu lub boku kotła króćce wody powrotnej i spustowy. Korpus kotła oraz drzwiczki posiadają izolację termiczną.

Kotły typu: „KWM-SGR5” to nowa generacja kotłów z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonych w komorę spalania i kanały konwekcyjne. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. odpowiedni kształt i układ kanałów powoduję redukcję emisji szkodliwy substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN- EN 303-5: 2012 w najwyższej 5 klasie, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie.

OPIS PODAJNIKA :

Podajnik paliwa stałego typu APPS wraz ze zbiornikiem paliwa oraz sterownikiem mikroprocesorowym tworzy automatyczny system podawania paliwa przeznaczony do współpracy z odpowiednio przystosowanym wymiennikiem ciepła – najczęściej kotłem grzewczym zgodnym z normą PN-EN 303-5:2012. Kotły te są przeznaczone do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, pawilonach handlowych, garażach, budynkach gospodarczych itp.

BUDOWA PODAJNIKA :

Do napędu ślimaka podajnika paliwa służy motoreduktor składający się z zespolonych ze sobą silnika elektrycznego oraz reduktora. Praca silnika regulowana jest mikroprocesorowym sterownikiem kotła; silnik należy przyłączyć zgodnie ze schematem i instrukcją sterownika kotła.  Podajnik paliwa przeznaczony jest do podawania paliwa z zasobnika umieszczonego obok kotła do palnika retortowego. Funkcję tę spełnia ślimak umieszczony w obudowie rurowej. Ślimak otrzymuje moment obrotowy od tulei reduktora, z którą połączony jest poprzez zawleczkę, stanowiącą bezpiecznik przeciążeniowy. Na rurze podajnika wykonany jest króciec wraz z kołnierzem umożliwiającym zamontowanie zasobnika paliwa; wyposażony jest w dwa otwory umożliwiające usunięcie paliwa ze zbiornika bądź usunięcie ciał obcych blokujących ślimak podajnika. Na rurze podajnika znajduje się kapilara do zamocowania czujnika zabezpieczającego przed cofnięciem płomienia do podajnika. Pod spodem rury umieszczona jest stopka podporowa, umożliwiająca poziomowanie podajnika.  Palnik retortowy z odpowiednio umieszczonymi dyszami powietrza pierwotnego wykonany jest z żeliwa szarego i umieszczony w stalowej obudowie, tworzącej komorę powietrza. Do obudowy przyspawana jest płyta przyłączeniowa z otworami służąca do połączenia podajnika paliwa z wymiennikiem ciepła.

 

MOŻLIWOŚCI STEROWNIKA AGROS PID :

ARGOS PID jest sterownikiem przeznaczonym do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem ślimakowym. Sterownik obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowe oraz pompę cyrkulacyjną.

Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami: a) regulacją temperatury z płynną modulacją mocy b) regulacją procesu spalania

Algorytm PID - posiada on funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się Z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotła to 3% (jest to stan podtrzymania ognia) aż do maksymalnej mocy czyli 100%

Zalety i korzyści z zastosowania sterownika ARGOS PID:

- ekonomia: oszczędność paliwa,

- ekologia: niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska,

- niska temperatura spalin,

 • dłuższa żywotność wymiennika

 

Kotły typu: „KWM-SGR 5” to nowa generacja kotłów z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonych w komorę spalania i kanały konwekcyjne. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. odpowiedni kształt i układ kanałów powoduję redukcję emisji szkodliwy substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN- EN 303-5: 2012 w najwyższej 5 klasie, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie.

Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i sterowanego systemu podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb.

Kotły typu „KWM-SGR 5”

 

 • są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru technicznego.
 • należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 • w standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.
 • spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem „CE”.
 • spełniają wymagania 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PN- EN 303-5: 2012 i EKODESINGU
 • w zakresie efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe spełniają wymagania wg klasy B i oznakowane etykietą

 

Podstawowym paliwem stosowanym w kotłach „KWM-SGR 5” jest standardowo: węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3)

o następujących parametrach:

 • typ węgla: 31 lub 31.1,
 • wartość opałowa: 26 MJ/kg,
 • wilgotność: < 11%,
 • zawartość popiołu: < 7%,
 • zawartość części lotnych: 28÷48%,
 • siarka: < 0,6%,
 • temperatura mięknienia popiołu: >1150°C,
 • zdolność spiekania: RJ < 10,
 • uziarnienie: 5÷25mm,
 • udział podziarna (miału): < 10%.

Przykładowe schematy zabezpieczeń systemu otwartego wg PN-91/B-02413 przedstawiona na rys. 1a, 1b, 1c.

Tabela nr 1

WIELKOŚCI RUR ZABEZPIECZAJĄCYCH KOCIOŁ
W UKŁADZIE OTWARTYM WG PN-91/B-02413
Moc cieplna kotła Rura bezpieczeństwa Rura wzbiorcza
lub wymiennika* [kw] [mm] [mm]
powyżej do Średnica nominalna Średnica wewnętrzna Średnica nominalna Średnica wewnętrzna
40 25 27,2 25 27,2
40 85 32 35,9
85 140 40 41,8
140 280 50 53 32 35,9
280 325 65 68,8
325 510 40 41,8
510 615 50 53
615 1000 80 80
1000 1040 100 105,3
1040 2210 65 68,8
2210 2275
2275 3685 80 80
3685 8160 100 105,3
*Dla rury wzbiorczej – moc cieplna źródła ciepła.

 

 

 

Zobacz kotły z naszej oferty:

Zobacz pozostałe produkty z oferty: