PUKS-G

uks-gUNIWERSALNE PODGRZEWACZE CIEPŁEJ WODY

Podgrzewacze ciepłej wody typu PUKS-G są to podgrzewacze wodne, niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane do spalania węgla kawałkowego, mieszanek węgla i miału, gorszych gatunków węgla oraz suchego (sezonowanego) drewna. Proces palenia regulowany jest termostatycznym regulatorem dopływu powietrza. Rozpalanie rozpoczyna się na ruszcie wodnym.

Podgrzewacze PUKSM i PUKSG są unowocześnioną wersją podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej PUKS-G, przystosowane do spalania miału węgla kamiennego.
Wyposażone w wentylator i mikroprocesory regulator sterujący pracą podgrzewacza.
Podgrzewacze ciepłej wody dostarczane są w stanie zmontowanym z izolacja cieplną.

Na wyposażeniu podgrzewacza znajdują się:

1.Termostatyczny regulator (dla podgrzewaczy PUKS-G),
2.Instrukcja obsługi i montażu podgrzewacza,
3.Wentylator i mikroprocesory regulator z instrukcją obsługi (dla podgrzewaczy PUKSM i PUKSG).

Na obudowie podgrzewacza umieszczona jest w sposób trwały i widoczny tabliczka znamionowa, określająca między innymi efektywność energetyczną podgrzewacza ciepłej wody. Elementy te oraz charakterystyki podgrzewaczy zawarte są w instrukcji i stanowią warunki dopuszczające podgrzewacze ciepłej wody użytkowej do obrotu. Konstrukcja i wykonanie podgrzewaczy są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa. Na kocioł udziela się gwarancji.

Podgrzewacze ciepłej wody PUKSM i PUKSG po rozpaleniu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami instrukcji, nie wymagają stałej obsługi. Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi podgrzewacza, w której ujęte są informacje dotyczące budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Przeznaczenie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.
Podgrzewacze ciepłej wody typu PUKS-G, PUKSM I PUKSG przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopni C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dobór podgrzewaczy do instalacji grzewczych.
Podstawą doboru podgrzewaczy do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna podgrzewacza PUKS-G powinna być wyższa o 10% a podgrzewacza PUKSM i PUKSG o 15-20% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń.

Paliwo
Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej typu PUKS-G, PUKSM i PUKSG. Stosowanie gorszych gatunków węgla powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność ok. 20%). Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalenie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie podgrzewacza.

Opis budowy podgrzewaczy

Ogólna budowa podgrzewaczy PUKS-G, PUKSM, PUKSG
Korpus podgrzewaczy ciepłej wody wykonany jest z dwóch współcentrycznie ustawionych prostopadłościanów, tworzących miedzy sobą przestrzeń wodną, połączonych rozpórkami wzmacniającymi. Cała konstrukcja wykonana jest z blach stalowych łączonych spawaniem elektrycznym.

Korpus składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane jest w kształcie prostopadłościanu do dołu zamknięte rusztem wodnym. Poniżej rusztu znajduje się szczelnie zamknięty popielnik. Palenisko w przedniej części wyposażone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i zasypowe.

Część konwekcyjna podgrzewacza wykonana jest z kanałów umożliwiających przepływ spalin z komory spalania do czopucha i przewodu komina. Konstrukcja podgrzewacza umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła poprzez otwory wyczystne. W górnej części podgrzewacza umieszczono króciec wody zasilającej a na dole tylnej ściany króciec wody powrotnej. Końcówki króćców są gwintowane (podgrzewacze małej mocy) lub kołnierzowe (podgrzewacze średniej i dużej mocy). Dla podgrzewaczy ciepłej wody z króćcami kołnierzowymi dostarczone są dwie szt. półfabrykatów kołnierzy. Wyprowadzenie króćców, czopucha oraz wyczystek klient może uzgodnić przy zamawianiu podgrzewacza. W przedniej dolnej części podgrzewacza umieszczono króciec spustowy. Przed utratą ciepła drzwiczki paleniskowe zabezpieczone są masą szamotową. Korpus podgrzewacza przed położeniem izolacji jest malowany termoodporną farbą podkładową.

Izolacja cieplna wykonana jest z wełny mineralnej umieszczonej w kasetach wykonanych z blach stalowych powlekanych lub malowanych. Ruszt podgrzewacza wykonany jest z rur stalowych chłodzonych wodą.
Na stropie podgrzewacza ciepłej wody przewidziano: króciec 3″ do wkręcenia termomanometru, króciec 1″ lub 3″ do wkręcenia regulatora dopływu powietrza (podgrzewaczy PUKS-G)

W drzwiczkach paleniskowych wykonano klapkę uchylną służącą do podłączenia regulatora dopływu powietrza (podgrzewaczy ciepłej wody PUKS-G).

Cechy konstrukcyjne podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej PUKSM i PUKSG
Są to podgrzewacze PUKS-G odpowiednio przystosowane do spalania miału węgla kamiennego, wyposażone w mikroprocesorowy regulator oraz wentylator. Zamiast termostatycznego regulatora dopływu powietrza, zastosowano wentylator sterowany mikroprocesorowym regulatorem.

Wentylator umieszczony u góry podgrzewacza dostarcza rynną powietrze pod ruszt, a następnie przewodami wyposażonymi w kątowniki, do komory spalania. Pod wentylatorem umieszczona jest przysłona, która otwiera się w chwili uruchomienia wentylatora. Ilość powietrza dostarczana do procesu spalania regulowana jest mikroprocesorowym regulatorem. W komorach spalania nie występują rury pionowe, a czopuchy nie są wyposażone w przepustnicę spalin.

W podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej PUKSM, u góry komory spalania, zastosowano poziome rury wodne, które należy okresowo czyścić przez otwór drzwiczek zasypowych.

W podgrzewaczach PUKSG, zamiast pionowych kanałów konwekcyjnych z tyłu podgrzewaczach w górnej części komory spalania zastosowano kanały poziome, które okresowo należy czyścić przez otwór wyczystki czołowej a następnie nieczystości usunąć przez drzwiczki popielnikowe.

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej PUKSM produkowane są w zakresie mocy 12-190 kW, a podgrzewacze PUKSG w zakresie 9-190 kW.

W podgrzewaczach, producent wprowadza na bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone podgrzewacze w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.

 

 

Powrót do Oferty