UKS-G

uks-g

KOTŁY UNIWERSALNE

Kotły typu UKS-G są to kotły wodne, niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane do spalania węgla kawałkowego, mieszanek węgla i miału, gorszych gatunków węgla oraz suchego (sezonowanego) drewna. Proces palenia regulowany jest termostatycznym regulatorem dopływu powietrza. Rozpalanie rozpoczyna się na ruszcie wodnym.

Kotły UKSM i UKSG są unowocześnioną wersją kotłów UKS-G, przystosowane do spalania miału węgla kamiennego.
Wyposażone w wentylator i mikroprocesory regulator sterujący pracą kotła.
Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym z izolacja cieplną.

Na wyposażeniu kotła znajdują się:

1.Termostatyczny regulator (dla kotłów UKS-G),
2.Instrukcja obsługi i montażu kotła,
3.Wentylator i mikroprocesory regulator z instrukcją obsługi (dla kotłów UKSM i UKSG).

Na obudowie kotła umieszczona jest w sposób trwały i widoczny tabliczka znamionowa, określająca między innymi efektywność energetyczną kotła. Elementy te oraz charakterystyki kotłów zawarte są w instrukcji i stanowią warunki dopuszczające kotły do obrotu. Konstrukcja i wykonanie kotłów są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa. Na kocioł udziela się gwarancji.

Kotły UKSM i UKSG po rozpaleniu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami instrukcji, nie wymagają stałej obsługi. Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi kotła, w której ujęte są informacje dotyczące budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Przeznaczenie kotłów.
Kotły typu UKS-G, UKSM I UKSG przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopni C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dobór kotłów do instalacji grzewczych.
Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotła UKS-G powinna być wyższa o 10% a kotłów UKSM i UKSG o 15-20% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń.

Paliwo
Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS-G, UKSM i UKSG. Stosowanie gorszych gatunków węgla powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność ok. 20%). Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalenie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotła.

Opis budowy kotłów

Ogólna budowa kotłów UKS-G, UKSM, UKSG
Korpus kotła wykonany jest z dwóch współcentrycznie ustawionych prostopadłościanów, tworzących miedzy sobą przestrzeń wodną, połączonych rozpórkami wzmacniającymi. Cała konstrukcja wykonana jest z blach stalowych łączonych spawaniem elektrycznym.

Korpus składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane jest w kształcie prostopadłościanu do dołu zamknięte rusztem wodnym. Poniżej rusztu znajduje się szczelnie zamknięty popielnik. Palenisko w przedniej części wyposażone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i zasypowe.

Część konwekcyjna kotła wykonana jest z kanałów umożliwiających przepływ spalin z komory spalania do czopucha i przewodu komina. Konstrukcja kotła umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła poprzez otwory wyczystne. W górnej części kotła umieszczono króciec wody zasilającej a na dole tylnej ściany króciec wody powrotnej. Końcówki króćców są gwintowane (kotły małej mocy) lub kołnierzowe (kotły średniej i dużej mocy). Dla kotłów z króćcami kołnierzowymi dostarczone są dwie szt. półfabrykatów kołnierzy. Wyprowadzenie króćców, czopucha oraz wyczystek klient może uzgodnić przy zamawianiu kotła. W przedniej dolnej części kotła umieszczono króciec spustowy. Przed utratą ciepła drzwiczki paleniskowe zabezpieczone są masą szamotową. Korpus kotła przed położeniem izolacji jest malowany termoodporną farbą podkładową.

Izolacja cieplna wykonana jest z wełny mineralnej umieszczonej w kasetach wykonanych z blach stalowych powlekanych lub malowanych. Ruszt kotła wykonany jest z rur stalowych chłodzonych wodą.
Na stropie kotła przewidziano: króciec 3″ do wkręcenia termomanometru, króciec 1″ lub 3″ do wkręcenia regulatora dopływu powietrza (kotły UKS-G)

W drzwiczkach paleniskowych wykonano klapkę uchylną służącą do podłączenia regulatora dopływu powietrza (kotły UKS-G).

Cechy konstrukcyjne kotłów UKSM i UKSG
Są to kotły UKS-G odpowiednio przystosowane do spalania miału węgla kamiennego, wyposażone w mikroprocesorowy regulator oraz wentylator. Zamiast termostatycznego regulatora dopływu powietrza, zastosowano wentylator sterowany mikroprocesorowym regulatorem.

Wentylator umieszczony u góry kotła dostarcza rynną powietrze pod ruszt, a następnie przewodami wyposażonymi w kątowniki, do komory spalania. Pod wentylatorem umieszczona jest przysłona, która otwiera się w chwili uruchomienia wentylatora. Ilość powietrza dostarczana do procesu spalania regulowana jest mikroprocesorowym regulatorem. W komorach spalania nie występują rury pionowe, a czopuchy nie są wyposażone w przepustnicę spalin.

W kotłach UKSM, u góry komory spalania, zastosowano poziome rury wodne, które należy okresowo czyścić przez otwór drzwiczek zasypowych.

W kotłach UKSG, zamiast pionowych kanałów konwekcyjnych z tyłu kotła w górnej części komory spalania zastosowano kanały poziome, które okresowo należy czyścić przez otwór wyczystki czołowej a następnie nieczystości usunąć przez drzwiczki popielnikowe.

Kotły UKSM produkowane są w zakresie mocy 12-190 kW, a kotły UKSG w zakresie 9-190 kW.

W kotłach, producent wprowadza na bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.

 

animacja_uks_g

 

 

Powrót do Oferty